ponedeljek, 23. julij 2012

ZAKAJ, POVEJ ZAKAJ! / WHY, TELL ME WHY!

Eno - minutni izsek današnje vožnje domov:

Manumajčica št.2:     Zakaj avtomobili stojijo? Zakaj?
Jaz:      Ker imajo redečo luč.

Manumajčica št.2:     Zakaj zdaj voziš počasneje?
Jaz:      Ker je kolona pred nama.
Manumajčica št.2:     Zakaj je kolona?
Zakaj zdaj spet voziš hitreje?

Manumajčica št.2:     Glej mami lučke. Zelene, rumene. Zakaj so zelene in rumene? Povej zakaj?
                                   OOO, tema (zapeljala sem v predor pod gradom). Nič ne vidim. Lej lučke. Zakaj so lučke?
Jaz:      Da ti kažejo rob ceste v predoru, da se ne zaletiš.
Manumajčica št.2:     Zakaj?
Jaz:      Akhm?!?
Manumajčica št.2:     Mami zakaj, povej zakaj?
.
.
. 
In v podobnem stilu vse do doma.
One minute of conversation on the way home:

Manu-girl no.2:          Why are the cars standing on the road?
Me:     Because they have red light.

Manu-girl no.2:          Why did you slow down?
Me: Because there is a line in front of us.
Manu-girl no.2:          Why is there a line?
                                   Why are you driving faster again?

Manu-girl no.2:          Look mum, lights. Green and yellow. Why are they green and yellow? Tell me why!
                                   O, darkness (I drove in to a tunnel). I can't see s thing. Look, lights. Why are there lights?
Me:     The lights show the edge of the road in the tunnel, so you don't crash.
Manu-girl no.2:          Why?
Me:     Akhm?!?
Manu-girl no.2:          Mummy why, tell me why?
.
.
.

And this goes on all the way home.

Ni komentarjev:

Objavite komentar